Báo động lỗ thủng ôzôn ở vùng Nam Cực

Các nhà khoa học thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương (NOAA) cảnh báo lỗ thủng tầng ôzôn vẫn không ngừng mở rộng ở 2 cực của Trái đất, nhưng diễn ra nghiêm trọng hơn ở Nam cực. Sự khác biệt trên tại hai cực xuất hiện từ cuối thập kỷ 70 và trở nên rõ ràng vào các thập kỷ 80 và 90 của thế kỷ 20.

Tháng 10/2006, Các nhà khoa học Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cũng đã cảnh báo mức độ suy giảm tầng ôzôn ở Nam cực ở một số độ cao nhất định thường xuyên vượt quá 90% kể từ sau năm 1980 so với những thập kỷ trước đó và diện tích lỗ thủng tầng ôzôn ở Nam Cực đã mở rộng tới 17,6 triệu km2, mức lớn nhất được ghi nhận từ trước tới nay.