2.500 tỷ đồng khai thác khoáng chất công nghiệp

ThienNhien.Net – Nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các khoáng chất công nghiệp đến năm 2015, có tính đến năm 2025, ước tính vào khoảng hơn 2.500 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, vừa được Bộ Công Thương phê duyệt nhằm phát triển nguồn cung nguyên liệu trong nước và xuất khẩu, nhóm các khoáng chất công nghiệp gồm serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc.

Bộ Công Thương cho biết nguồn vốn đầu tư triển khai quy hoạch sẽ được triển khai từ nhiều nguồn. Vốn ngân sách sẽ dùng để hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào đối với các khu khai thác, tuyển luyện ở quy mô lớn và đầu tư cho công tác đào tạo nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Trong khi đó, vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước sẽ dành cho các dự án khai thác, chế biến quặng tại các địa bàn kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, ngành sẽ hoàn thiện quy chế và tăng cường đấu thầu hoạt động khoáng sản, thành lập các công ty cổ phần để đầu tư vào công tác thăm dò, khai thác và chế biến sâu khoáng sản.

Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ khuyến khích đa dạng loại hình sở hữu, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia phát triển công nghiệp khai thác, chế biến quặng theo định hướng ưu tiên các doanh nghiệp có năng lực trong nước; liên doanh, liên kết với nước ngoài trong lĩnh vực chế biến đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ cao.