Lào Cai xã hội hoá nghề rừng

ThienNhien.Net – Lào Cai đã từng bước xã hội hoá nghề rừng, đưa sản xuất – kinh doanh lâm nghiệp thành nghề mũi nhọn, thu nhập cao, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

2 năm qua, Lào Cai đã trồng được 8.823 ha rừng sản xuất, đạt 55,14% mục tiêu đề án , trong đó trồng rừng bằng nguồn vốn 661 được 5.940 ha, diện tích còn lại bằng nguồn vốn khác.

Toàn tỉnh đã gieo ươm, sản xuất được 13,6 triệu cây giống lâm nghiệp các loại, đáp ứng đủ nhu cầu trồng rừng. Nhờ đó, mức độ che phủ rừng của tỉnh Lào Cai cho đến nay là 47,06% (đạt 96,04% mục tiêu đề án).

Lĩnh vực chế biến lâm sản đã có bước đột phá, năm 2007 khai thác 54.000 m3 gỗ các loại; 7,9 triệu cây vầu, nứa; chế biến và sản xuất trên 5 ngàn tấn giấy đế, 672 tấn đũa, 335 m3 gỗ xẻ; tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn đạt 353 tỷ đồng.