Đào tạo trực tuyến về quản lý khoa học và công nghệ

ThienNhien.Net – Cuối tháng 6 vừa qua tại Hà Nội, Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (MTI) – Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã khai trương hệ thống đào tạo trực tuyến về quản lý KH&CN.


Bằng việc ứng dụng giải pháp Rich Media – giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc sản xuất nội dung cho đào tạo trực tuyến, hệ thống đào tạo này giúp cán bộ của Bộ KH&CN và các bộ, ngành khác, sở KH&CN địa phương, viện nghiên cứu, trường Đại học, các doanh nghiệp,… nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý KH&CN.

Nội dung đào tạo bao gồm: cơ sở quản lý nhà nước về KH&CN, các kỹ năng trong lĩnh vực quản lý KH&CN, quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, lập kế hoạch và quản lý chuyển giao công nghệ…

PGS.TS Vũ Văn Khiêm – Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN cho biết, đây là dự án MTI cùng Công ty Trí tuệ Nhân tạo (AI) phối hợp thực hiện từ cuối năm 2009. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng một môi trường đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến về quản lý KH&CN với mục đích khắc phục khó khăn về thời gian, khoảng cách đi lại, tài chính, công tác tổ chức lớp, tạo ra một cách thức mới để mở rộng quy mô, tăng cường chất lượng đào tạo trong lĩnh vực KH&CN.