Mô hình Câu lạc bộ Khuyến nông hoạt động hiệu quả

ThienNhien.Net – Được thành lập từ đầu năm 2000 với số vốn đóng góp của hội viên hơn 3.000.000 đồng, đến nay, Câu lạc bộ khuyến nông Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vẫn duy trì sinh hoạt định kì mỗi tháng từ 1 đến 2 lần có sự tham gia của cán bộ trạm khuyến nông, trạm bảo vệ, trạm thú y…để tập huấn, phổ biến kiến thức khoa học kĩ thuật, giá cả thị trường, giúp hội viên ứng dụng vào sản xuất.

Câu lạc bộ thường tổ chức hướng dẫn kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo vốn cho hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất, giúp nông dân tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao mức sống gia đình.

Câu lạc bộ mạnh dạn tiếp thu các giống lúa mới như Bắc ưu 903, Bắc ưu 253, nhị ưu 838…đưa vào gieo cấy, thay dần các giống cũ DT 10, Xi 23, C 70, đưa năng suất bình quân lên 230 kg/sào ( tương đương 58,5 tạ/ ha/vụ ) giải quyết nhanh, vững chắc nhu cầu lương thực.

Đối với cây màu, Câu lạc bộ hướng dẫn nông dân đưa các giống cây lạc L 14, L 18 vào thay thế giống cũ Bắc Giang Sen, đưa năng suất từ 50-60 kg/sào/vụ lên 130-140 kg/sào/vụ, thu được 22 triệu đồng/ha/vụ.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ còn khuyến khích hội viên phát triển mô hình kinh tế trang trại theo hướng sản xuất hàng hoá, giúp nhiều gia đình hội viên có thu nhập bình quân hàng năm từ 40-50 triệu đồng, nhanh chóng thoát nghèo.