Các Bộ trưởng Môi trường ASEAN bầu chọn cho Vịnh Hạ Long

ThienNhien.Net – Ngày 10/10/2008, các Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 đang tham dự Hội nghị Bộ trưởng Môi trường các nước Đông Á lần thứ nhất tại Việt Nam đã đến thăm tỉnh Quảng Ninh và bình chọn cho Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Các bộ trưởng đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh những kinh nghiệm, giải pháp, thành tựu về phát triển môi trường bền vững ở các thành phố để cùng tham khảo, học hỏi.

Tại hội nghị lần này, thành phố Hạ Long là một trong 10 đơn vị, thành phố thuộc các nước ASEAN vinh dự nhận giải thưởng “Thành phố bền vững về môi trường” của các nước ASEAN năm 2008. Giải lần đầu tiên tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá hình ảnh các thành phố đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Đối với Hạ Long, đây là sự ghi nhận cố gắng của thành phố trong việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long.