Quảng Ngãi: Mô hình sản xuất lúa lai “ba tăng ba giảm”

ThienNhien.Net – Từ nguồn kinh phí của chương trình Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia, trong vụ sản xuất Hè thu 2008, Trung tâm khuyến nông Quảng Ngãi đã triển khai mô hình khuyến nông cây lúa với tổng diện tích 86 ha. Trong đó, mô hình sản xuất lúa lai 40 ha, sử dụng giống lúa lai B-TE1 tại các huyện: Mộ Đức 20 ha, Bình Sơn 10 ha, Nghĩa Hành 10 ha với 292 hộ nông dân tham gia.

Mô hình “3 giảm 3 tăng” trong sản xuất lúa 46 ha, sử dụng giống lúa thuần ĐB6 tại các huyện: Nghĩa Hành 16 ha, Sơn Tịnh 10 ha, Đức Phổ 10 ha, Ba Tơ 5 ha, Trà Bồng 5 ha với 418 hộ tham gia.

Nông dân tham gia mô hình đã thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật theo chương trình: áp dụng sạ thưa,sử dụng phân bón hợp lý, không bón thừa đạm nhất là giai đoạn từ trỗ đến chín, quản lý dịch hại tổng hợp.

Ngày 28 và 29/08/2008, Trung tâm khuyến nông tổ chức tham quan mô hình ba tăng ba giảm tại 2 huyện Sơn Tịnh và Nghĩa Hành, đã gặp thống kê tính năng suất bình quân đạt 70 tạ/ha, đạt mục tiêu đề ra và tăng hơn so với đại trà cùng điều kiện là 15 tạ/ha. Bình quân 1 ha mô hình trừ chi phí còn lãi 19.300.000 đ.

So với đại trà cùng điều kiện: mô hình áp dụng chương trình ba tăng ba giảm đã tiết kiệm chi phí là 4.535.000 đ/1 ha (về giống, phân bón, thuốc BVTV).

Mô hình đã được hội nghị đánh giá đạt hiệu quả và đã góp phần làm ra nông sạch, bảo vệ môi trường, giúp cho nông dân tiếp cận, ứng dụng và chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật về cải tiến kỹ thuật thâm canh lúa nước.