Dữ liệu đất toàn cầu – Hướng nghiên cứu mới

ThienNhien.Net – Theo Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO), một cơ sở dữ liệu về đất trên toàn cầu đã mở ra những phương hướng mới đối với vấn đề biến đổi khí hậu và sản xuất lương thực.

FAO và Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phân tích hệ thống Quốc tế đã kết hợp những thông tin cập nhật về tình trạng đất đai của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới cùng với Bản đồ Đất Thế giới của FAO – UNESCO để tạo thành một Cơ sở dữ liệu Đất Thế gới (Harmonized World Soil Database – HWSD).

FAO cho hay, những thông tin trong cơ sở dữ liệu này có thể góp phần làm tăng cường hiểu biết về tiềm năng sản xuất và khả năng lưu giữ cacbon của đất ở hiện tại và trong tương lai.

Alexander Muller , Trưởng ban Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên của FAO cho biết: “Càng có nhiều thông tin về các tính chất của đất, chúng ta càng có thể đánh giá chính xác chất lượng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên toàn thế giới và những tiềm năng đối với sản xuất lương thực ở hiện tại cũng như trong bối cảnh biến đổi khí hậu trong tương lai”.

Cơ sở dữ liệu này có thể giúp nhận biết những hạn chế của tính chất đất và chế độ nước của một vùng. Từ đó có thể đánh giá những rủi ro của tình trạng thoái hóa đất, đặc biệt là những nguy cơ xói mòn đất.

Bên cạnh đó, dựa trên cơ sở dữ liệu đất này, FAO đã xây dựng Bản đồ lỗ hổng Cacbon, xác định các vùng đất có khả năng lưu giữ hàng tỷ tấn cacbon một cách tự nhiên. Hiện nay, người ta đang tìm mọi cách để tăng khả năng lưu giữ cacbon trong đất. Trong đó, các đặc tính hóa học và vật lý của đất là những yếu tố quyết định khả năng lọc chất thải, khả năng cho phép các loài vi sinh vật có khả năng chứa cacbon

Freddy Nachtergaele, một chuyên gia về đất của FAO cho biết thêm: “Những dữ liệu mô tả tính chất của đất là chìa khóa giải mã toàn bộ hoạt động của một hệ sinh thái. Các đặc tính của đất cũng cho chúng ta biết khả năng giữ nước của đất có đủ để cho thực vật sinh trưởng trong suốt mùa khô hạn và để chống lại lũ lụt hay không?”.

Theo ông, những hiểu biết của người nông dân về các đặc tính của đất cũng là một dạng cơ sở có thể áp dụng vào việc quản lý phân bón một cách hiệu quả nhằm hạn chế tình trạng thất thoát chất dinh dưỡng ra ngoài môi trường.

Bộ cơ sở dữ liệu thông tin đất toàn cầu có vai trò rất lớn đối với các quốc gia trong việc đưa ra những chính sách sử dụng và cải tạo đất hợp lý, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và khắc phục biến đổi khí hậu.