Chuyển giao công nghệ xử lý môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 12/06, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư tiến sĩ Peter Werner, đại diện Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, Học viện IAA (Đức) và ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc công ty Ba Đông (doanh nghiệp về xử lý nước thải) đã ký kết hợp tác về chuyển giao công nghệ và xử lý môi trường.

Theo đó, hai bên đồng ý trở thành đối tác chiến lược trong đấu thầu hợp tác kỹ thuật xử lý môi trường áp dụng cho dự án xử lý nước thải ở Việt Nam. Hai bên cùng hợp tác kỹ thuật, chia sẻ trách nhiệm, đóng góp tài chính và chia lời từ mỗi dự án.

IAA sẽ tư vấn và chuyển giao kỹ thuật xử lý môi trường của Đức và châu Âu cho Công ty Ba Đông; huấn luyện, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất về kỹ thuật xử lý môi trường; thiết lập mạng lưới phân phối sản phẩm; hợp tác tham gia việc bỏ thầu vào các dự án môi trường ở Việt Nam…

Công ty Ba Đông sẽ ứng dụng kỹ thuật và tiếp thu công nghệ tiên tiến từ IAA; tìm kiếm đối tác tài chính Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và áp dụng kỹ thuật khí ozone của Công ty Ba Đông vào các công trình xử lý môi trường.