Toyota khởi động “Hành trình xanh”

Sáng 24/06 tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), Bộ Giáo dục – Đào tạo và Công ty Toyota đã chính thức ra mắt Chương trình bảo vệ môi trường mang tên "Go Green – Hành trình xanh". Giai đoạn 1 của Chương trình kéo dài 3 năm, từ nay đến 2011.

Hàng loạt các dự án trong Chương trình này nhằm giáo dục nâng cao nhận thức và từ đó góp phần thay đổi hành vi đối với vấn đề bảo vệ môi trường; trực tiếp thực hiện và hỗ trợ thực hiện các hoạt động nhằm giảm thiểu và ngăn chặn các vấn đề về môi trường tại Việt Nam; hỗ trợ và giúp đỡ những cá nhân và tập thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về môi trường.

Có thể kể đến một số dự án tiêu biểu như giáo dục bảo vệ môi trường cho người dân ở 6 vườn quốc gia, khu bảo tồn, hỗ trợ ứng dụng biogas để chạy máy phát điện, mở rộng mô hình làng sinh thái, xây dựng trường học thân thiện ở khu vực vịnh Hạ Long, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ô nhiễm môi trường.

Chương trình hướng tới ba mục tiêu: giáo dục nâng cao nhận thức, góp phần thay đổi hành vi bảo vệ môi trường; trực tiếp thực hiện và hỗ trợ các hoạt động nhằm giảm thiểu và ngăn chặn các vấn đề về môi trường ở Việt Nam; hỗ trợ và giúp đỡ những cá nhân và tập thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về môi trường. Dự kiến giai đoạn một của chương trình sẽ được thực hiện trong ba năm từ 2008-2011 từ nguồn kinh phí hỗ trợ của công ty Toyota Việt Nam.

Chương trình “Hành trình xanh” còn thực hiện các loạt phim truyền hình thực tế mini, đề cập các tình huống môi trường và cách ứng xử của giới trẻ. Giới trẻ – đặc biệt là học sinh sinh viên, các “cư dân mạng” – là một trong những đối tượng chính của các hoạt động tuyên truyền giáo dục và các hoạt động mang tính cộng đồng của chương trình này.

Một câu lạc bộ mang tên Go Green sẽ được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 07/2008, nhằm tập hợp các bạn trẻ tích cực, năng động, yêu môi trường tham gia trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường. Các bạn trẻ cũng có thể tham gia thảo luận, đưa ra các ý tưởng bảo vệ môi trường trên diễn đàn Go Greeen tại địa chỉ http://www.gogreen.com.vn.