Kết nối sáng kiến cộng đồng trong bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Cùng với tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế trong vài thập kỷ qua, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đã thu hút được sự quan tâm của xã hội. Bên cạnh những nỗ lực của các cơ quan quản lý Nhà nước thì sự tham gia của cộng đồng cũng đóng vai trò rất quan trọng.
Trên cơ sở đó, hội thảo “Kết nối các sáng kiến cộng đồng trong bảo vệ môi trường” do Quỹ Môi trường Sida (SEF) phối hợp với Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam (VUSTA) và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức hôm nay đã diễn ra tại Hà Nội. Mục tiêu của hội thảo nhằm tạo diễn đàn mở cho các tổ chức hoạt động vì môi trường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, tập hợp các sáng kiến nhằm kết nối và đề ra chương trình hành động chung cho cả nước trong lĩnh vực BVMT và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, góp phần phát triển bền vững môi trường của Việt Nam.
Từ những năm 1990 ở Việt Nam đã xuất hiện ngày càng nhiều các sáng kiến địa phương trong lĩnh vực BVMT và quản lý TNTN của nhiều đối tượng khác nhau bao gồm những nhà nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự (XHDS). Tuy nhiên, những đối tượng này ít có khả năng tiếp cận với nguồn ngân sách của Chính phủ hay tài trợ của tổ chức nước ngoài. Bên cạnh đó, họ còn gặp không ít rào cản về thể chế cũng như năng lực tổ chức và huy động các nguồn lực để thực hiện sáng kiến của mình một cách có hiệu quả.
Đã có một số chương trình, dự án của Chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài tài trợ cho cộng đồng và các tổ chức của họ để hỗ trợ cho quá trình này và đã đạt được một số kết quả đáng kể. Trong số đó có IUCN, Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV), CARE, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu, VUSTA, SEF, v.v.
Theo Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Cục trưởng Cục BVMT, các sáng kiến và nỗ lực tham gia BVMT của các nhóm, tổ chức ở cộng đồng đã có nhiều đóng góp tích cực, tuy nhiên về phía cơ quan quản lý nhà nước cần sớm có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động hướng tới cộng đồng của các cơ quan truyền thông đại chúng và các tổ chức xã hội dân sự.