Lễ ra mắt cuốn sách “Chi trả dịch vụ môi trường: Kinh nghiệm và bài học tại Việt Nam”.

ThienNhien.Net – Trung tâm Nông Lâm Thế giới (ICRAF) tại Việt Nam và Quĩ Phát triển Nông nghiệp Quốc Tế (IFAD) sẽ cho ra mắt cuốn “Chi trả dịch vụ môi trường: Kinh nghiệm và Bài học tại Việt Nam”.

Hơn 10 năm qua, khái niệm chi trả dịch vụ môi trường và các ứng dụng của nó đã và đang nhận được sự quan tâm đáng kể không những của các nhà nghiên cứu môi trường, các nhà khoa học, mà cả các nhà hoạch định chính sách trong toàn khu vực Đông Nam Á.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc điều phối và phổ cập các hoạt động chi trả dịch vụ môi trường (PES), tổ chức ICRAF tại Việt Nam đã chủ trì một ban đối tác gồm các tổ chức trong nước và quốc tế như Quỹ Quốc Tế bảo vệ Thiên nhiên (WWF), Tổ chức Bảo tồn Thiên Nhiên Thế giới (IUCN), Trung tâm Lâm nghiệp Thế giới (CIFOR) và Trung tâm nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng (RCFEE) để chuẩn bị cuốn sách PES. Cuốn sách này được xuất bản bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt sẽ dễ dàng đến được với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam và đông đảo bạn đọc.

Buổi lễ ra mắt được tổ chức từ 8h – 9h sáng ngày 26/4/2008 tại Phòng 202, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Mễ Trì Từ Liêm, Hà Nội – Việt Nam. Tại đây cũng diễn ra hội thảo do IFAD tài trợ về “Xoá đói giảm nghèo thông qua các hoạt động lâm nghiệp tại Châu Á” (từ 09h10 – 12h). ICRAF sẽ trình bày về các thành tựu về Chi trả dịch vụ môi trường cho người nghèo vùng cao về các dịch vụ họ cung cấp.