Cuối năm 2007, giấy điện tử xuất hiện trên thị trường

Nhà máy đầu tiên trên thế giới sản xuất giấy điện tử được đặt tại Đức và do công ty Plastic Logic đầu tư với vốn đầu tư 100 triệu euro. Đây là một thông tin có ý nghĩa công tác bảo vệ rừng trên thế giới.