Nói KHÔNG với mật gấu!

Theo Tổ chức động vật châu Á, Việt Nam chỉ còn gần 100 con gấu đang sống tự nhiên. Hơn 4.000 con đang được nuôi nhốt trong các trang trại, chủ yếu để lấy mật kinh doanh.

Trong điều kiện tự nhiên, gấu có thể sống tới 30 năm nhưng ở tại các trang trại, chúng chỉ có thể sống được từ 5 đến 10 năm, do bị nhiễm trùng và không được nuôi dưỡng đầy đủ.