Phiên họp thứ 29 của UBLH Uỷ hội sông Mê Công Quốc tế

ThienNhien.Net – Theo quy chế làm việc, Uỷ ban Liên hợp Uỷ hội sông Mê Công Quốc tế (JC) đã tổ chức Phiên họp lần thứ 29 vào ngày 26-27/03/2009 tại Nonthaburi, Thái Lan. Tham dự Phiên họp gồm bốn nước thành viên Uỷ hội sông Mê Công Quốc tế (MRC) là Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, các quan sát viên từ Liên bang Myanmar, IUCN, UNDP, và WWF.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Phiên họp do Ông Lê Đức Trung, Quyền Tổng Thư ký Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam (VNMC), Uỷ viên Uỷ ban Liên hợp của Việt Nam tại MRC dẫn đầu, và các đại biểu thuộc Bộ Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Văn phòng Thường trực VNMC.

Trong Phiên họp hai ngày, các vấn đề chiến lược chính có tầm quan trọng với MRC trong những thập kỷ sắp tới đã được thảo luận, gồm việc chuẩn bị cho sự kiện Hợp tác Mê Công – Hội nghị Thượng đỉnh MRC dự kiến vào dịp kỷ niệm 15 năm ngày ký Hiệp định Mê Công tháng 04/2010. Một kết quả quan trọng khác cũng được JC thông qua và xem xét cẩn thận là chức năng quản lý chính lâu dài của Ban Thư ký MRC, dự thảo Kế hoạch thông tin MRC và chính sách quảng bá.

Nhóm điều hành ở cấp làm việc của MRC cũng đã thông báo tiến độ của quá trình ven sông hoá tại trụ sở của Ban thư ký MRC, với việc đảm bảo các vị trí then chốt gồm Thư ký Chấp hành cũng sẽ được chuyển giao bởi người quốc gia ven sông trước năm 2012. Tiến độ ven sông hoá cũng mong các vị trí cố vấn kỹ thuật chính tại các chương trình MRC hiện tại nhanh chóng thay thế bằng các chuyên gia ven sông. Quá trình này cần phải suôn sẻ và tiết kiệm chi phí, theo như chỉ đạo của JC, thông qua các kế hoạch sắp xếp cụ thể không chỉ nhấn mạnh đến việc chuyển giao công nghệ mà còn hàng loạt các nghiên cứu chuyên đề định hướng, các hoạt động đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho các cán bộ ven sông có năng lực.

Phiên họp JC đã được Ban Thư ký cập nhật về các tiến độ của một số sáng kiến mới cũng như các chương trình then chốt của MRC. Việc mong muốn thông qua và xem xét kỹ của JC đến các hoạt động chính trình Phiên họp, đáng chú ý là khuôn khổ của Biến đổi Khí hậu và Sáng kiến Thích ứng; thiết kế hợp phần vùng của Ngân hàng Thế giới tài trợ cho Dự án Hỗ trợ Quản lý Tài nguyên Nước tổng hợp Mê Công; phạm vi và kế hoạch cho đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường của các kịch bản phát triển lưu vực; và tài liệu Chương trình Tăng cường Năng lực Tổng hợp.

Phiên họp cũng được tiến hành song song với lễ kỷ niệm Diễn đàn Nước Thế giới hàng năm do Chính phủ Thái Lan tổ chức và hàng loạt các sự kiện bên lề.Với thông điệp mạnh mẽ “Nước Xuyên biên giới” năm 2009, một Hội nghị Chuyên đề khu vực về bài học từ kinh nghiệm của Hoạt động Uỷ ban Lưu vực sông cũng sẽ được tổ chức bằng việc phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới và sự tham gia của tất cả các nước ở Lưu vực sông Mê Công, gồm cả Việt Nam.