Sáng kiến thích ứng biến đổi khí hậu của MRC

ThienNhien.Net – Nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên trong ứng phó với các tác động và thách thức của biến đổi khí hậu, Sáng kiến thích ứng biến đổi khí hậu (CCAI) của Ủy hội sông Mê Kông quốc tế (MRC) đã ra đời. Đây là một Sáng kiến vùng, được thực hiện thông qua bốn giai đoạn: 2009-2010, 2011-2015, 2016- 2020 và 2021-2025.


Giai đoạn khởi động (2009-2010) được triển khai từ tháng 08/2009, chủ yếu tập trung vào xây dựng bộ máy tổ chức và quản lý, xây dựng các dự án thí điểm, đánh giá tác động và khả năng tổn thương do biến đổi khí hậu, ứng dụng và hoàn thiện công cụ cũng như phương pháp đánh giá.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2010 là xây dựng và thực hiện nghiên cứu thí điểm tại từng quốc gia thành viên. Để triển khai các hoạt động này, ngày 19/03/2010 vừa qua, tại Cần Thơ, Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam đã phối hợp với Ban Thư ký MRC tổ chức hội thảo quốc gia để thảo luận về phạm vi, nội dung và kế hoạch triển khai nghiên cứu thí điểm tại Việt Nam. Tỉnh Kiên Giang đã được lựa chọn làm địa bàn nghiên cứu đầu tiên.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã nghe trình bày và thảo luận chi tiết về phạm vi, nội dung và kế hoạch triển khai dự án “Sáng kiến thích ứng biến đổi khí hậu của Ủy hội” tại Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ hỗ trợ việc lập cơ sở dữ liệu, đánh giá và dự báo các tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên và môi trường ở tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là đối với đời sống dân sinh kinh tế của địa phương. Các kết quả và bài học thu được từ việc triển khai dự án sẽ là cơ sở để tỉnh Kiên Giang nói riêng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cũng tại Hội thảo, TS. Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam đã đề nghị Ban Thư ký Ủy hội phối hợp với Văn phòng Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam và các ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng đề cương chi tiết để sớm tiến hành triển khai nghiên cứu thí điểm này tại tỉnh Kiên Giang.