Bản đồ chịu ảnh hưởng BĐKH cho vùng Đông Nam Á

ThienNhien.Net – Theo nghiên cứu của Chương trình kinh tế và môi trường thuộc Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế khu vực Đông Nam Á (IDRC – EEPSEA), khu vực Đông Nam Á bị ảnh hưởng nhiều nhất từ biến đổi khí hậu. Nghiên cứu cũng đưa ra bản đồ và các dự đoán về những vùng cụ thể trong khu vực chịu nhiều tác động nhất. Đây thực sự là những tài liệu rất quý báu với các nhà hoạch định chính sách, cũng như là các cơ quan nghiên cứu thích nghi với biến đổi khí hậu.

“Philippines, các vùng ở đồng bằng sông Cửu Long – Việt Nam, phần lớn vùng ở Cam-pu-chia, phía bắc và đông nước Lào, thủ đô Băng-kốc – Thái Lan, vùng Tây và Nam đảo Sumatra, Tây và Đông đảo Java-Inđônêsia là những khu vực sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á,“ TS. Herminia Francisco, giám đốc của EEPSEA cho biết.

530 vùng ở 7 quốc gia thuộc Đông Nam Á đã được khảo sát và nghiên cứu. Từ đó, bản đồ về 5 hiện tượng thời tiết nguy hiểm thường thấy liên quan đến biến đổi khí hậu: bão nhiệt đới, lụt, lở đất, hạn hán và nước biển dâng cũng được hình thành. Thêm vào đó, các nhà khoa học cũng đưa ra nghiên cứu về khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu dựa trên các yếu tố kinh tế xã hội, công nghệ và cơ sở hạ tầng.

Theo TS. Francisco, tấm bản đồ và các phân tích được đưa ra lần này sẽ giúp giảm khoảng cách về thông tin giữa các nhà khoa học nghiên cứu về biến đổi khí hậu và các cơ quan truyền thông; và từ đó tạo ra một cuộc đối thoại mới về vấn đề này.

Giám đốc IDRC-EEPSEA, ông Richard Fuchs, cho rằng lãnh đạo các nước trong khu vực cần có nhiều thông tin hơn để có thể giúp nước họ thích nghi với biến đổi khí hậu. Và bản đồ này còn hỗ trợ quá trình thu thập thông tin cũng như đưa ra các chính sách để thích nghi với biến đổi khí hậu.

Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế (IDRC) có trụ sở tại Singapore đã tổ chức một loạt các sự kiện để giới thiệu bản đồ những vùng trong khu vực sẽ chịu tác động nhiều nhất từ biến đổi khí hậu và mời các nhà khoa học cũng như những người quan tâm đến đến vấn đề này đóng góp ý kiến.