Quỹ môi trường toàn cầu giúp Bình Thuận chống sa mạc hóa

Quỹ môi trường toàn cầu, thuộc Chương trình phát triển của Liên hợp Quốc (GEF/SPG), đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận xây dựng các mô hình trình diễn chống sa mạc hóa thông qua một dự án trị giá 25.000USD.

Dự án “Tổ chức cộng đồng và ứng dụng các phương pháp truyền thống khai thác và bảo vệ tài nguyên đất và nước chống sa mạc hóa” đã được triển khai tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, từ tháng 06/2005. Đây là vùng đất có nguy cơ sa mạc hóa cao hơn so với các vùng khác vì khí hậu khắc nghiệt, ít mưa, gần biển, toàn cát và không có mạch nước ngầm, sông, suối.

Đến nay, dự án đã hoàn thành hệ thống thu trữ nước mưa trên cát và hệ thống tưới bố sung vào mùa khô, trồng cây xoan chịu hạn và cây dầu lai để phòng chống gió, cát bay bảo vệ vùng sinh thái chống sa mạc hóa.

Từ việc trữ nước trên cát, các mô hình kinh tế sinh thái theo phương thức nông lâm kết hợp với cơ cấu cây trồng, vật nuôi được hình thành và phát huy hiệu quả.

Mô hình này dự tính sẽ được tỉnh mở rộng cho toàn bộ vùng đất hạn trong thời gian tới./.