Hãy cùng bảo vệ động vật hoang dã!

Với tài nguyên thiên nhiên giàu có, Việt Nam cung cấp hàng loạt các sản phẩm động thực vật hoang dã cho các thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. Với số dân giàu có đang tăng lên tại các thành phố, Việt Nam cũng tiêu thụ rất nhiều các động thực vật có nguồn cả trong nước lẫn nước ngoài. Và cuối cùng, với các mối giao thương đã được thiết lập với Trung Quốc, Việt Nam trở thành điểm trung chuyển trong đường dây buôn bán các sản phẩm động thực vật hoang dã của các nước láng giềng. Với gần một nửa người dân Hà Nội được phỏng vấn trong cuộc khảo sát của TRAFFIC thừa nhận rằng đã từng sử dụng các sản phẩm động thực vật hoang dã, yêu cầu nâng cao nhận thức của người dân đã trở nên cực kỳ cấp thiết (Theo WWF-TRAFFIC).