Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Biển và Hải đảo

ThienNhien.Net – Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sáng 6/2/2009 tại Hà Nội, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu Tổng cục cần tập trung làm tốt trong năm 2009 và những năm tới. Đó là tiếp tục xác định vị trí, vai trò, chức năng quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về biển và hải đảo, xây dựng quy hoạch tổng thể về biển đảo, xây dựng kịch bản tổng điều tra tài nguyên và môi trường biển, xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực, xây dựng những “phép tắc” đối với khai thác biển và làm tốt hơn nữa việc hợp tác quốc tế về biển. Tham dự và phát biểu, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Văn Đức cho rằng, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần phát huy cao tính chủ động sáng tạo, Bộ sẽ hỗ trợ về cơ chế chính sách.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đánh giá cao những cố gắng lớn của Tổng cục Biển và Hải đảo VN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm qua. So với hai Tổng cục mới thành lập nhưng đã có “nền” trước đó là Tổng cục Đất đai và Tổng cục Môi trường, hiện Tổng cục Biển và Hải đảo VN đã có được bộ máy ngang tầm cả về tổ chức và nhân sự. Một số nhiệm vụ cấp bách đã được Tổng cục triển khai mạnh và nhanh kể từ khi có Quyết định thành lập, tháng 8/2008.

“Năm 2009 và 5 năm tiếp theo, với trục xuyên suốt là phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường biển, Tổng cục Biển và Hải đảo VN cần tiếp tục xác định vị trí, chức năng quan trọng của quản lý Nhà nước về biển đảo, nghiên cứu kỹ Chiến lược biển VN đến năm 2020, hình thành kịch bản hoạt động quản lý Nhà nước của Tổng cục một cách lâu dài. Từ đó xây dựng khung hệ thống văn bản luật pháp, trong đó có các cơ chế chính sách về biển và các định mức kinh tế kỹ thuật”, Bộ trưởng nói.

Một nhiệm vụ quan trọng không kém, là Tổng cục cần giữ vai trò chủ đạo trong quy hoạch biển. Khâu nối những quy hoạch đơn lẻ đã có như quy hoạch du lịch biển, quy hoạch cảng biển… để quy hoạch tổng thể về biển đảo với kiến thức tổng hợp nhằm đạt được mục tiêu xuyên suốt nói trên.

Theo Bộ trưởng, Tổng cục cần nắm chắc tổng điều tra tài nguyên và môi trường biển nhằm xây dựng ngân hàng dữ liệu, số liệu tin cậy về biển. Trên cơ sở kịch bản tổng thể đó, các đơn vị sẽ triển khai cụ thể, rà soát những số liệu đã có, đề ra những dữ liệu cần điều tra mới.

Bộ trưởng lưu ý Tổng cục cần phải chú ý xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực làm công tác quản lý Nhà nước về biển ngay từ bây giờ, có chính sách và cơ chế đào tạo cụ thể.

Việc khai thác tài nguyên biển cũng như khai thác mặt nước, không gian biển hiện nay còn thiếu nhiều “phép tắc”, Bộ trưởng nói. Vì vậy, nhiệm vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo VN còn là xây dựng tổng thể những “phép tắc” về khai thác biển và công bố công khai, việc khai thác cụ thể có thể phân cấp cấp phép…

Nhiệm vụ hợp tác quốc tế được Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh bởi “làm tốt hợp tác quốc tế về biển mới quản lý, khai thác tốt và bảo vệ chủ quyền tốt được”, cần tiếp cận ngay với Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu để định rõ vai trò về quản lý biển trong chương trình này.

Đối với những nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng chỉ đạo Đề án 47 về “Điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”, cần sửa đổi điều chỉnh bổ sung các dự án thuộc Đề án này theo nguyên tắc: Những dự án cốt tử về biển sẽ đưa về Tổng cục chủ trì chính, các đơn vị khác cùng phối hợp, tôn trọng đề cương đã được duyệt. Những dự án khác, dù đơn vị nào triển khai thực hiện, cũng phải hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý Nhà nước về biển đảo của Tổng cục Biển và Hải đảo VN.
 
Với Viện Nghiên cứu thuộc Tổng cục, có chức năng nghiên cứu cơ chế, thể chế chính sách về biển, Bộ trưởng đề nghị Tổng cục phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ thuộc Bộ, nghiên cứu mô hình Viện nghiên cứu thuộc Tổng cục, sao cho Viện có đủ nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ.

“Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam mới được thành lập với ý nghĩa lớn, cần sự quan tâm lớn của các đơn vị trong Bộ. Tổng cục cần xây dựng khối đoàn kết, phối hợp tốt hơn nữa với các đơn vị trong ngành và các Bộ để triển khai tốt nhiệm vụ. Cần quan tâm đảm bảo an toàn tính mạng cho các cán bộ công tác trên biển”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Báo cáo Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ về phương hướng nhiệm vụ trong năm nay, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Nguyễn Văn Cư cho biết năm 2009 này, Tổng cục sẽ điều tra nghiên cứu xây dựng “Luật Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo”; Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về biển đảo để xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật về biển, đảo. Xây dựng hệ thống quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường, khí tượng thủy văn biển; Xây dựng bến đỗ cho đội tàu nghiên cứu, khảo sát biển…

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cư cũng đề nghị lãnh đạo Bộ phối hợp với Bộ Nội vụ sớm thúc đẩy việc thành lập hệ thống các phòng quản lý biển và hải đảo trực thuộc Sở TN&MT của 28 tỉnh, thành phố có biển.

Trong tuần này, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Văn Đức chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo đề án “Hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020” (theo Quyết định 80 ngày 13/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ) do Tổng cục Biển và Hải đảo VN trực tiếp chủ trì thực hiện.