Quảng Nam: Giải quyết bài toán tại các điểm “đen” ô nhiễm

Hợp phần "Kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo" PCDA đã đi được hơn một nửa chặng đường. 2008 sẽ là năm then chốt của Hợp phần và mục tiêu mà Hợp phần đề ra trong năm nay là tập trung vào các hoạt động tại 4 tỉnh thí điểm là Thái Nguyên, Hà Nam, Quảng Nam và Bến Tre, đó là triển khai các dự án trình diễn, cải thiện môi trường ở những làng nghề, các cộng đồng nghèo, các khu công nghiệp có tác động đến các cộng đồng nghèo…

Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Quảng Nam, tiêu chí để Hợp phần PCDA xem xét lựa chọn triển khai thực hiện các dự án trình diễn là được tiến hành tại một khu vực đông dân cư nghèo hoặc có tác động đến khu vực đó; có đóng góp cho lợi ích về môi trường; góp phần thực hiện chiến lược và chương trình mục tiêu về bảo vệ môi trường của Chính phủ Việt Nam và Bộ TN&MT; có giá trị trình diễn và có thể nhân rộng; có tác động xóa đói giảm nghèo và các vấn đề đan xen như giới/ HIV; đóng góp tới việc phát triển năng lực cho các địa phương tham gia Hợp phần, đặc biệt đòi hỏi phải có đóng góp đối ứng từ các đối tượng được hưởng lợi từ dự án ít nhất là 10% tổng ngân sách của dự án.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường, các chuyên gia của PCDA đã trực tiếp đi khảo sát, điều tra thực tế và quyết định chọn 3 địa điểm có vấn đề về môi trường trong tỉnh để triển khai. Đó là, dự án trình diễn ” Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường kết hợp với cải thiện hệ thống thu gom nước thải, rác thải khu dân cư chợ Bà Rén” (xã Quế Xuân 1 huyện Quế Sơn); dự án trình diễn “Xây dựng và cải thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải cụm công nghiệp và khu giết mổ gia súc tập trung Trường Xuân, Tam Kỳ” và dự án “Thiết lập hệ thống quản lý chất thải rắn tại Cù Lao Chàm, Hội An”.

Trong năm 2008, dự án trình diễn “Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường kết hợp với cải thiện hệ thống thu gom nước thải, rác thải khu dân cư chợ Bà Rén” sẽ chính thức triển khai. Công việc trước mắt là tập trung đầu tư xây dựng lại hệ thống thoát nước; tách nước mưa ra khỏi nước thải, xử lý nước thải, làm kín các hố ga; thiết lập lại hệ thống quản lý rác trong chợ, xây dựng nhà chờ rác; đầu tư trang bị bảo hộ lao động, phương tiện chuyển rác.

Bên cạnh đó, xây dựng khung pháp lý kiểm soát môi trường, hoàn thiện các quy chế bảo vệ môi trường tại chợ và đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của cộng đồng và sẽ tiếp tục triển khai tiếp 2 dự án ở Cù Lao Chàm và việc xử lý nước thải ở cụm công nghiệp và khu giết mổ tập trung phường Trường Xuân trong thời gian tới.

Điều được quan tâm cuối cùng chính là hiệu quả từ các dự án. Ông Dũng cho rằng, việc triển khai Hợp phần PCDA tại Quảng Nam là cơ hội lớn đối với Quảng Nam. Trước mắt, hiệu quả Hợp phần PCDA mang lại là nhằm từng bước nâng cao năng lực thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm cho cán bộ quản lý môi trường, thông qua việc tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo, tham quan học tập trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Hợp phần PCDA sẽ tạo cho các địa phương giải quyết bài toán môi trường tại các điểm “đen” về ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, với những giải pháp đồng bộ trong quá trình triển khai, sẽ góp phần thay đổi cách ứng xử của cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường ở khu dân cư.