Kiểm tra vốn đầu tư cơ sở hạ tầng KCN, KKT tại 6 tỉnh

ThienNhien.Net – Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiểm tra tình hình sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho hạ tầng khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế, bao gồm cả khu kinh tế ven biển và khu kinh tế (KKT) cửa khẩu tại 6 tỉnh miền Trung.

Một góc khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh (Ảnh minh họa: L.B).
Một góc khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh (Ảnh minh họa: L.B).

Trong công văn gửi UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Bình Định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Vào trung tuần tháng 7/2013, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho hạ tầng KCN, KKT ở các tỉnh này.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục đích của đợt kiểm tra này là đánh giá những kết quả trong xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KKT từ nguồn vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương; tổng hợp những vấn đề khó khăn vướng mắc và kiến nghị của địa phương làm cơ sở để đề xuất các biện pháp hỗ trợ và giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ KCN, KKT có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, đoàn công tác sẽ kết hợp việc lấy ý kiến địa phương về tổ chức bộ máy quản lí KCN, KKT ở Trung ương và địa phương nhằm phục vụ xây dựng Đề án kiện toàn bộ máy quản lí nhà nước đối với KCN, KKT theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.