Hình thành khu công nghiệp CNTT tập trung của Hà Nội

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn năm 2013.

Theo đó, Hà Nội sẽ hình thành và đẩy mạnh hoạt động khu CNTT tập trung trên cơ sở công nhận Cụm tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ Cầu Giấy; xây dựng và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử hỗ trợ DN hoạt động trong lĩnh vực CNTT quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ; triển khai hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực DN CNTT, phát triển thị trường, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với sở, ban, ngành liên quan, DN thực hiện 6 nhiệm vụ: Hoàn thiện và nâng cao năng lực quản lý nhà nước; phát triển các khu công nghiệp CNTT tập trung và thu hút đầu tư; hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN công nghiệp CNTT; phát triển thị trường công nghiệp CNTT…