Ra mắt Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Ngày 26/02, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức lễ ra mắt Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia. Quỹ có hai hình thức hoạt động là tài trợ 100% kinh phí và cho vay kinh phí nghiên cứu khoa học. Trụ sở của Quỹ đặt tại số 38, Ngô Quyền, Hà Nội.

Hội đồng quản lý quỹ gồm 9 thành viên, là đại diện của các cơ quan quản lý, các viện nghiên cứu và trường đại học. Cơ quan điều hành Quỹ do ông Phan Hồng Sơn làm Giám đốc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến là Chủ tịch.

Hình thức tài trợ của Quỹ tối đa 100% cho các trường hợp như: nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực; thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất, mới phát sinh; xuất bản các công trình khoa học do Quỹ tài trợ; công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế có uy tín; chi phí liên quan trực tiếp đến đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng…

Ngoài ra, hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ học bổng nghiên cứu thuộc các lĩnh vực trọng điểm quốc gia, tài trợ một phần cho các nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế và có báo cáo khoa học trình bày tại hội nghị, hội thảo…

Hình thức cho vay không lấy lãi đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ được tạo ra trong nước. Cho vay với mức lãi suất thấp đối với các dự án đổi mới công nghệ, chú trọng đến công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh cao…

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong, cùng với sự ra đời của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia, một số tỉnh và doanh nghiệp cũng đã hình thành Quỹ phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Hiện Bộ KH&CN đã trình Chính phủ thành lập hai loại quỹ là: Quỹ đổi mới quốc gia (đã được Quốc hội đồng ý) và Quỹ đầu tư mạo hiểm với mục đích sớm hình thành các doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh, ứng dụng và đổi mới công nghệ góp phần đưa các sản phẩm KHCN vào cuộc sống.

Tại lễ ra mắt Quỹ, Chủ tịch Quỹ, Thứ trưởng Lê Đình Tiến cam kết: “Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia hoạt động theo mô hình mới sẽ là một trong những “đột phá” trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ, phù hợp với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế…”.

Được biết, trong năm 2008, Quỹ sẽ triển khai các hoạt động tài trợ và cho vay. Sau lễ ra mắt, Quỹ sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về thủ tục và quy định cần thiết để các tổ chức và cá nhân đăng ký tài trợ các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.