Chương trình Học bổng Nghiên cứu tại Nhật Bản

Chương trình Học bổng Nghiên cứu tại Nhật Bản – Hội Xúc tiến Khoa học Nhật Bản (JSPS) nhằm giúp các nhà khoa học Nhật Bản mời các đồng nghiệp nước ngoài của họ tham dự vào các công trình hợp tác. Thông tin chi tiết như sau:

Chương trình này nhằm giúp các nhà khoa học Nhật Bản mời các đồng nghiệp nước ngoài của họ tham dự vào các công trình hợp tác hoặc các hoạt động học thuật khác. Tất cả các lĩnh vực thuộc nhân văn, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên đều có thể tham gia chương trình này.

Ứng viên phải đang làm việc toàn thời gian tại một viện nghiên cứu ngoài Nhật Bản tại một quốc gia có quan hệ ngoại giao với Nhật Bản và phải có lĩnh vực nghiên cứu tương đương với nhà khoa học người Nhật.

Hạn chót: 7-9-2008.

Để biết thông tin chi tiết, hãy truy cập trang web http://www.jsps.go.jp/english/e-inv/main.htm