Oxfam Anh tuyển tư vấn

Tổ chức Oxfam Anh cần tuyển tư vấn ngắn hạn cho dự án “Quản trị nhà trường hiệu quả” làm việc tại Đắk Nông.

Hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 chiều ngày 21/9/2011.

Thông tin chi tiết xem tại đây.