MCD tuyển Kế toán

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển & Phát triển Cộng đồng (MCD) đang tuyển 01 Nhân viên Kế toán

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ Email: hoanganh@mcdvietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/04/2015

Thông tin chi tiết tại đây.