ADRA tuyển Cán bộ dự án

Cơ quan Phát triển và Cứu trợ Cơ Đốc Phục Lâm (ADRA) tuyển 01 Cán bộ dự án làm việc tại Vĩnh Long

Liên hệ:

Ứng viên gửi hồ sơ tới email: tuyendung@adravietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.