Đa dạng sinh học của Việt Nam đang bị suy thoái

Ngày 14/08, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện "Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học".

Đây là kế hoạch hành động lần thứ hai của VN và đã được Thủ tướng phê duyệt. Kế hoạch hành động đa dạng sinh học đầu tiên của VN đã được phê duyệt năm 1995. Hội nghị nhận định từ đó đến nay, VN đã đạt được những thành tựu nhất định, nhưng đa dạng sinh học của VN vẫn đang bị suy thoái, nhiều chức năng sinh thái bị nhiễu loạn, người dân đang chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai như hạn hán, lốc, lũ quét, xói mòn, ô nhiễm…
 
Kế hoạch hành động lần 2 đưa ra 16 mục tiêu cụ thể thuộc nhóm mục tiêu chính: Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học thuộc các hệ sinh thái trên cạn, các vùng ngập nước và biển; bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học nông nghiệp; sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật; tăng cường năng lực quản lý nhà nước về đa dạng sinh học và an toàn sinh học…