Khởi tố vụ phá rừng La Dạ

Công an tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm các qui định về khai thác và bảo vệ rừng" tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Năm 2001, Công ty lâm nghiệp Bình Thuận được UBND tỉnh Bình Thuận giao thực hiện 2 dự án đầu tư trồng rừng và trồng cây công nghiệp với tổng diện tích 2.962ha. Số diện tích này nằm ngoài qui hoạch 3 loại rừng gồm: rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc.
Tuy nhiên, khi Công ty lâm nghiệp Bình Thuận tiến hành khai thác tận thu lâm sản trên diện tích được giao thì lực lượng kiểm lâm đã phát hiện Công ty này đã chặt cây gỗ thuộc tiểu khu 171 rừng phòng hộ Hàm Thuận-Đa Mi, với khối lượng 23,071m3 gỗ tròn thuộc gỗ nhóm 3 đến nhóm 8, trên diện tích 0,18ha.
Điều đáng nói là, với danh nghĩa “tận thu lâm sản”, nhưng khi Công ty lâm nghiệp Bình Thuận khai thác gần 369ha gọi là “đất trống 1C” lại có đến 5.273m3 gỗ, trong đó có đến 1.975m3 gỗ lớn, nhiều cây có đường kính từ 70-100cm.