930 tỷ đồng cho chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

ThienNhien.Net – Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 – 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt với tổng nhu cầu vốn lên tới 930 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu tiết kiệm từ 5 – 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của cả nước.

(Ảnh minh họa: Báo điện tử Kiến thức)

Cụ thể, chương trình phấn đấu đạt mức tiết kiệm tương đương từ 11 triệu TOE (tấn dầu tương đương) đến 17 triệu TOE trong giai đoạn 2012 – 2015.

Nỗ lực giảm ít nhất 10% cường độ năng lượng của các ngành sử dụng nhiều năng lượng, trong đó, ngành xi măng giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân để sản xuất 1 tấn xi măng từ 97 kgOE năm 2011 xuống còn 87 kgOE vào năm 2015.

Tương tự, ngành thép phấn đấu giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân để sản xuất 1 tấn thép thành phần từ mức 179kgOE năm 2011 xuống còn 160 kgOE năm 2015.

Ngành dệt may mục tiêu phải giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân để sản xuất 1 tấn sợi năm 2011 là 773 kgOE xuống còn 695 kgOE vào năm 2015.

Ngoài những nội dung nêu trên, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu việc quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” từ năm 2012 đối với 100% các tòa nhà xây dựng mới hoặc cải tạo có quy mô thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn.

Phấn đấu triển khai các giải pháp công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng, áp dụng chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây mới. Đồng thời, phấn đấu đến năm 2015 vận tải hành khách công cộng đáp ứng được từ 10 – 15% nhu cầu đi lại tại các đô thị lớn.

Thủ tướng Chính phủ cũng thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ trưởng Bộ Công thương làm Trưởng ban.