Cột cờ Hà Nội

ThienNhien.Net – Nơi cắm ngọn quốc kỳ lớn nhất toàn thành phố Hà Nội. Cột cờ Hà Nội được xây dựng dưới triều nhà Nguyễn năm 1812, cùng với cột cờ ở Huế và Gia Định (TP. Hồ Chí Minh). Đến nay, chỉ còn lại cột cờ ở Huế và Hà Nội. Nơi đây, từng chứng kiến sự anh dũng của quân ta chống thực dân Pháp khi chúng tràn vào thành Hà Nội. Cũng chính nơi đây, tổng đốc thành Hà Nội là Hoàng Diệu (1820 – 1882) đã tuẫn tiết để không bị rơi vào tay giặc. Hiện nay, cột cờ Hà Nội tọa lạc tại số 28A Điện Biên Phủ. Cạnh đó, là bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.