Cách tiếp cận để thích ứng với biến đổi khí hậu

Trước những diễn biến bất thường của khí hậu ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của con người, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam (IUCN) đã đưa ra một khung chiến lược từ nay đến 2010 với chủ đề tìm kiếm sự cân bằng trong một thế giới thay đổi nhằm khắc phục tình trạng này.

Trong đó, IUCN sẽ hỗ trợ các công cụ hoạch định có tính kết hợp như quản lý tổng hợp vùng duyên hải, quản lý tổng hợp tài nguyên nước, hỗ trợ hệ thống ở các khu bảo tồn và khu bảo tồn biển, đời sống của người dân sống quanh khu vực đó…

Theo IUCN, với bờ biển dài 3260km và có hai trong số những đồng bằng lớn nhất thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới dễ bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu. Chỉ cần mực nước biển dâng cao 1m sẽ có khả năng ảnh hưởng tới đời sống của 10,8% dân số Việt Nam, nhất là ở đồng bằng. Nếu mực nước biển dâng cao 5m thì Việt Nam sẽ bị mất tới 16% diện tích đất đai; khoảng 35% dân số và 35% tổng sản phẩm quốc nội sẽ bị de doạ. Đây là một vấn đề cấp thiết đối với Việt Nam. ở nước ta, các tác động của biến đổi khí hậu ban đầu có thể nhận thấy được thông qua những thay đổi về khí hậu theo mùa ở các vùng miền khác nhau. Lượng mưa và mùa mưa cũng sẽ thay đổi. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của nông dân. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu cũng gây tổn hại nhiều hơn đối với các khu vực đất ngập nước, rạn san hô, các hệ sinh thái quan trọng khác. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất lại là khi mực nước biển dâng lên. Đầu tiên là sự gia tăng tình trạng ngập lụt trong mùa mưa bão do nước biển dâng lên phá vỡ hệ thống đê biển, hồ chứa nước và nhấn chìm những cánh đồng lúa ở vùng đồng bằng ven biển….

Theo bà, Julia Marton – Lefèvre, Tổng giám đốc IUCN, trong vòng 50 năm tới mực nước biển sẽ dâng cao thêm 0, 56m và sẽ có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng người dân nghèo sống tại khu vực đồng bằng sông Hồng và sông Mê – Kông. Vì vậy, để ngăn ngừa các nguy cơ xấu do biến đổi khí hậu gây ra, IUCN đã xây dựng khung chiến lược giai đoạn 2007-2010 ở Việt Nam với 4 mục tiêu gồm quản trị nhà nước, quy hoạch môi trường, dịch vụ môi trường và biến đổi khí hậu. Khung chiến lược 2007-2010 của IUCN của Việt Nam sẽ tập trung vào các chiến lược thích ứng với những tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu ở những vùng ven biển và vùng núi cùng với các cộng đồng dân cư nông thôn, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số; đưa ra các chuẩn mực đối với các hệ sinh thái đặc biệt làm căn cứ để xác định biến đổi khí hậu; lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu vào trong các công cụ và cơ chế quy hoạch hiện hành; và đặc biệt là cung cấp kiến thức, hiểu biết và thông tin về các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu với công chúng.