HN có 370 vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn

Theo kết quả khảo sát của Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội, tổng cộng có 370/478 vùng của Hà Nội có đủ điều kiện sản xuất rau an toàn.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội cho biết, cuộc khảo sát này được tiến hành từ tháng 11/2006-05/2007.
 
Cuộc khảo sát tiến hành các bước điều tra, thống kê thu thập thông tin về diện tích vùng rau, cơ cấu chủng loại rau ở tất cả các xã, phường có sản xuất rau trên địa bàn Hà Nội.
 
Đồng thời, các chuyên gia cũng lấy mẫu đất, nước để phân tích các chỉ tiêu về kim loại nặng, vi sinh vật gây bệnh và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật ở các vùng trồng rau.
 
Theo kết quả này, có 370/ 478 vùng chiếm 64,7% diện tích rau của Hà Nội, đảm bảo các điều kiện về đất, nước tưới để trồng rau.
 
Vẫn theo kết quả của cuộc khảo sát này, có 108 vùng không đủ điều kiện về đất và nước tưới, trong đó 31 vùng không đạt tiêu chuẩn về đất, 72 vùng không đạt về nước tưới và 5 vùng không đạt cả hai điều kiện trên.
 
Đặc biệt, có ba mẫu nước mặt ở Đông Anh và Thanh Trì phát hiện nhiễm vi sinh vật gây bệnh.
 
Bà Hoa cho biết, Chi Cục Bảo vệ Thực Hà Nội đang kiến nghị Sở Nông nghiệp&Nông thôn công bố kết quả này các địa phương chủ động sản xuất.