Khởi động Chương trình thủy sản MRC giai đoạn 2011 – 2015

ThienNhien.Net – Với những kết quả đạt được trong Chương trình thủy sản của Ủy hội sông Mê Kông quốc tế (MRC) giai đoạn 2006 – 2010, đặc biệt là những đề xuất quan trọng trong việc góp phần đánh giá và phát triển nghề cá ở Việt Nam, MRC tiếp tục triển khai Chương trình thủy sản giai đoạn 2011 – 2015.

Nhằm góp ý cho bản dự thảo Kế hoạch cũng như chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình này tại Việt Nam, một hội thảo có chủ đề tương tự đã được Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (VNMC) tổ chức tại Hải Phòng trong ngày 27/5.

Ảnh minh họa: Nông nghiệp Việt Nam

Hơn 20 đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về nội dung dự thảo Kế hoạch, trong đó nhiều vấn đề quan trọng được đặc biệt lưu tâm như việc xây dựng chiến lược giám sát hiện trạng và đánh giá xu hướng nghề cá lưu vực sông Mê Kông; xây dựng chiến lược truyền thông về Chương trình thủy sản; xây dựng khung phối hợp vùng về quản lý và phát triển nghề cá; đánh giá các tác động tiềm năng của phát triển cơ sở hạ tầng trong lưu vực, tác động của biến đổi khí hậu tới nghề cá và việc tăng cường năng lực.

Theo lộ trình, các cuộc hội thảo tương tự sẽ được tổ chức ở các quốc gia thành viên khác và trên cơ sở góp ý của các quốc gia thành viên. Kế hoạch thực hiện Chương trình cũng sẽ được hoàn thiện và trình duyệt tại phiên họp Ban Chỉ đạo Chương trình dự kiến tổ chức vào tháng 7 tới.