Thu thuế tài nguyên nước ở TP.Hồ Chí Minh

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc thu thế tài nguyên nước bao gồm cả nước mặt và nước ngầm bắt đầu từ tháng 7/2007. Mức thuế áp dụng là 4%, nước ngầm khai thác sử dụng vào mục đích sinh hoạt không bị thu thuế.

Theo ông Nguyễn Văn Phứơc, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho biết hiện mức giá căn cứ để xác định thu thế là 4.000 đồng/m3 nước ngầm và 2.000 đồng/m3 nước mặt. Theo đó, mức thuế áp dụng là 4%, tức là 160 đồng/m3 nước ngầm và 800 đồng/m3nước mặt.

Những đối tượng phải đóng thuế tài nguyên nước

Hiện đối tượng được xác định đóng thuế tài nguyên nước là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khai thác nước với mục đích kinh doanh. Còn những đối tượng là doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức khai thác nước với mục đích cấp nước sạch cho người dân, đơn vị như Công ty Dịch vụ Công ích, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hay người dân khai thác nước với mục đích sử dụng cho sinh hoạt thì được miễn trừ thu thuế tài nguyên nước. Riêng các đối tượng là bệnh viện, trường học thì chưa nằm trong phạm vi điều chỉnh thu thuế đợt này

Kế hoạch triển khai thu thuế tài nguyên nước

Dự kiến đầu tháng 7-2007, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Cục Thuế TP chính thức triển khai thu thuế tài nguyên nước. Trước hết, sẽ tiến hành thu những doanh nghiệp có khối lượng khai thác nước ngầm, nước mặt lớn sử dụng cho mục đích kinh doanh. Kế đến là triển khai thu các cơ sở sản xuất nhỏ.

Biện pháp xác định khối lượng nước sử dụng của các đơn vị

Trước mắt, Sở sẽ căn cứ vào giấy phép đăng ký khai thác nước của các doanh nghiệp (trong đó có xác định khối nước xin phép được khai thác). Mặt khác, tiến hành gắn đồng hồ nước cho những đơn vị doanh nghiệp có thể; kiểm tra chéo bằng cách dựa trên quy trình sản xuất để xác định khối lượng nước thải của doanh nghiệp, sau đó trừ đi khối lượng nước cấp để tính ra khối lượng nước ngầm hoặc nước mặt mà doanh nghiệp khai thác. Ngoài ra, Sở thành lập đoàn thanh tra thường xuyên đi kiểm tra đột xuất, xác định khối lượng nước thải trong một ngày của doanh nghiệp để xác định chính xác khối lượng nước khai thác của doanh nghiệp, tránh thất thu thuế tài nguyên nước.

Những biện pháp chế tài nào buộc doanh nghiệp phải nộp thuế đúng qui định

Hiện Sở sẽ bàn thêm với Cục Thuế TP về việc áp dụng biện pháp chế tài đối với những trường hợp cố tình không đóng thuế. Trước hết thì có thể áp dụng các biện pháp chế tài mạnh như việc thu các loại thuế khác như thu hồi giấy phép kinh doanh và buộc ngưng sản xuất hoặc thu hồi giấy phép cho phép khai thác tài nguyên nước.