Đề xuất giảm 50% tiền thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh nửa cuối năm

Mức giảm 50% áp dụng với số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III và IV năm nay đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ chính sách thuế (thuộc Bộ Tài chính) chia sẻ liên quan những giải pháp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất Bộ Tài chính đang triển khai để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Cụ thể, Vụ trưởng Chính sách thuế cho biết cơ quan này đang xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm thực hiện 4 giải pháp cụ thể liên quan tới việc giảm thuế cho nhiều đối tượng hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế.

Trong đó, dự thảo vẫn đề xuất giảm giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020.

Cùng với đó, giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ và miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và 2021 (2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19) đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong giai đoạn 2018-2020.

Đặc biệt, dự thảo đề xuất giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và IV của năm nay đối với toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế.

Đây là một trong những đề xuất mới mà cơ quan soạn thảo đưa ra nhằm hỗ trợ nhóm đối tượng bị ảnh hưởng lớn từ đợt dịch thứ 4 đang diễn ra bao gồm doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hoạt động của một số nhóm lĩnh vực dịch vụ như du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống, chiếu phim, thể thao, vui chơi và giải trí…

Ông Nguyễn Quốc Hưng cũng cho biết với mức giảm như đề xuất trên, việc thực hiện các giải pháp này có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng giải pháp giảm tiền thuê đất cho năm nay.

“Tính chung các giải pháp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính thực hiện từ đầu năm nay và các giải pháp đề xuất bổ sung nêu trên thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân vào khoảng 138.000 tỷ đồng”, ông Hưng nhấn mạnh.

Trong số này, gói gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành chiếm khoảng 118.000 tỷ.

Vụ trưởng Chính sách thuế cũng cho biết số tiền thuế, thuê đất, chậm nộp được hỗ trợ sẽ gây áp lực lên cân đối ngân sách Nhà nước, nhưng cũng có tác động lớn, thể hiện sự đồng hành, quan tâm của Nhà nước và góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Trong năm 2020 trước đó, với vai trò là cơ quan quản lý thuế và tài khóa, Bộ Tài chính đã đề xuất với cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền nhiều giải pháp hỗ trợ về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất; miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất.

Riêng năm 2020, tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm cho người dân, doanh nghiệp là 129.000 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn vào khoảng 97.500 tỷ; tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn, giảm là hơn 31.500 tỷ đồng.

Đến năm 2021, Bộ Tài chính cũng đã tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trên diện rộng đối với doanh nghiệp, người kinh doanh trong hầu hết lĩnh vực, ngành nghề. Đồng thời tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay; giảm mức thu 30 loại phí, lệ phí và nghiên cứu giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng…

Nguồn: