Bất ngờ với bảng giá lâm sản mới tại TP.HCM

ThienNhien.Net – UBND TP. HCM vừa công bố Quyết định 47/2014 về bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn TP.

heo bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng UBND vừa ban hành, trầm hương loại 1-8 có giá 2-5 triệu đồng/kg. (Ảnh: news.zing.vn)
Theo bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng UBND vừa ban hành, trầm hương loại 1-8 có giá 2-5 triệu đồng/kg. (Ảnh: news.zing.vn)

Bảng giá này được áp dụng để làm cơ sở xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính, làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn TP.

Đồng thời, bảng giá này cũng là cơ sở xác định giá khởi điểm để bán đấu giá tang vật bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm, xác định giá bán động vật rừng thông thường còn sống sau khi tịch thu.

Trong đó, trầm hương loại 1-8 có giá 2-5 triệu đồng/kg, gỗ trắc có giá 22-42 triệu đồng/m3, báo gấm 10 triệu đồng/con, báo hoa mai 7 triệu đồng/con, beo 5 triệu đồng/con, hổ 20 triệu đồng/con, gấu 10-20 triệu đồng/con, bò tót 30 triệu đồng/con, thịt nai – heo rừng 100.000 đồng/kg.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 21-12-2014.