AMD Trà Vinh tuyển Tư vấn

Dự án Thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh (AMD Trà Vinh) cần tuyển nhóm Tư vấn đánh giá mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thời gian và địa điêm nộp hồ sơ: hạn chót là ngày 05/7/2016.

Hồ sơ gửi về Ban Điều phối Dự án AMD Trà Vinh, số 07 Lê Thánh Tôn, phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Liên hệ: Ông Lê Phước Nguyên, số điện thoại: 074 3861125 hoặc 0913 633 657. Email: phuocnguyenle0@gmail.com

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.