Cuộc thi UNertia

UNertia là một chiến dịch và cũng là một cuộc thi khuyến khích mọi người, đặc biệt là giới trẻ, ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tham gia vào các hoạt động mang lại lợi ích môi trường cho cộng đồng địa phương.

Cách thức đăng kí:

1. Đăng kí tại http://joiUNertia nunertia.org/

2. Đăng 01 bức ảnh ghi lại hành động của bạn với chủ đề: rác thải, nước, năng lượng xanh. Thêm một đoạn miêu tả ngắn gọn về bức ảnh

Vòng 1 sẽ kết thúc vào 24/12/2013.3.

Xem thêm chi tiết tại đây.

pic52633