IECD tuyển cán bộ đào tạo

Viện Hợp tác Phát triển Châu Âu (IECD) cần tuyển 01 cán bộ đào tạo cho Chương trình hỗ trợ Hộ kinh doanh quy mô nhỏ và 01 cán bộ hành chính kế toán làm việc tại TP.HCM.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại các đường link dưới đây:

Cán bộ đào tạo – Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/04/2014

Cán bộ hành chính – kế toán – Hạn cuối nộp hồ sơ: 07/04/2014