ILO tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Lao động Quốc tế(ILO) tại Việt Nam hiện đang cần tuyển 01 Thực tập sinh, làm việc Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh tới địa chỉ email: han_enhance@ilo.org và buidung@ilo.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 04/08/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.