Đề xuất dự án trình diễn

Chương trình các mô hình trình diễn, thuộc Diễn đàn kinh tế phát triển châu Á – Thái Bình Dương (APFED) kêu gọi các các đơn vị, tổ chức nộp đề xuất cho dự án trình diễn hỗ trợ việc phát triển, tiến hành, giám sát và phổ biến thông tin về đổi mới chính sách, các công cụ và chương trình hành động thúc đẩy sự phát triển bền vững trong khu vực.

Mỗi dự án được lựa chọn sẽ được nhận 30.000 USD

Hạn cuối: 15/07/2007

Chi tiết liên hệ
APFED Secretariat, apfed@iges.or.jp  
c/o Institute for Global Environmental Strategies (IGES) 2108-11, Kamiyamaguchi,
Hayama Kanagawa 240-0115 JAPAN

hoặc xem tại: http://www.iges.or.jp/en/apfed/showcase/