GCF tuyển Điều phối viên

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các công đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (GCF) cần tuyển Điều phối viên dự án, làm việc tại Nam Định.

Liên hệ:  Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Cán bộ dự án GCF tỉnh

ĐT: 0889.288269 – Email: thuhoaisnn@gmail.com.

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây