Đề xuất dự án Giải thưởng Ryutaro Hashimoto APFED 2007

Diễn đàn kinh tế phát triển châu Á – Thái Bình Dương (APFED) mời các đơn vị tổ chức gửi các đề xuất dự án về thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực.

Cơ cấu giải thưởng: 01 vàng (20.000 USD), 02 giải bạc (7.000 USD) và 05 giải khuyến khích (2.000 USD)

Hạn cuối: 16/06/2007

Liên hệ: APFED Secretariat, apfed-award@iges.or.jp  
c/o Institute for Global Environmental Strategies (IGES) 2108-11, Kamiyamaguchi,
Hayama Kanagawa 240-0115 JAPAN

Chi tiết xem tại: http://www.iges.or.jp/en/apfed/award/