WVV tuyển Cán bộ điều phối

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển 01 Cán bộ điều phối phát triển, làm việc tại Quảng Trị.

Liên hệ:

Ms. Trần Thị Thảo, Ban Con người và Văn hóa
Tổ chức Tầm Nhìn Thế giới, Số 988 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Email: tran_thi_thao-pnc@wvi.org
ĐT: 0511 3 828459 (nhánh 21)

Hạn chót nộp hồ sơ: 01/09/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.