WVV tuyển chuyên gia

Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam (WVV) cần tuyển chuyên gia đánh giá, thiết kế, giám sát và đánh giá/củng cố hệ thống giám sát, đánh giá (M&E) trên toàn bộ chương trình của WVV, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 18/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.