SNV tuyển Tư vấn

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tại Việt Nam đang tuyển Tư vấn thực hiện nghiên cứu nền cho chương trình FLOW/EOWE (Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ)

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email snvvietnamprocurement@ snvworld.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 12/06/2016

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.