Phát động tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2007

Sáng nay 23/04, Ban chỉ đạo Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp phát động tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2007 (từ ngày 29/4 – 6/5/2007) với chủ đề “Nước là máu của sự sống”.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết, qua 10 năm thực hiện tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, nhiều mô hình về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường được triển khai, đến nay đã góp phần nâng tỷ lệ người dân trong cả nước được sử dụng nước sạch lên hơn 60%; số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 50%… Qua đó, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và nguồn nước được cải thiện đáng kể.