Thành lập Cục cảnh sát Môi trường

Chiều ngày 06/03, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã tổ chức lễ ra mắt Cục Cảnh sát Môi trường (CSMT). Cục Cảnh sát Môi trường được thành lập với nhiệm vụ chính là phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về môi trường theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm giao 4 nhiệm vụ trọng tâm đối với Cục CSMT, yêu cầu triển khai ngay: ổn định tổ chức, bộ máy, tham mưu cho Bộ về chủ trương, biện pháp bảo vệ môi trường, chống vi phạm pháp luật về môi trường; nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới; tổ chức điều tra cơ bản, nắm tình hình vi phạm pháp luật về môi trường, phối hợp các lực lượng xác lập phương án đấu tranh; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chuyên sâu về nghiệp vụ.

Theo Thiếu tướng Lê Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục CSMT có chức năng tham mưu cho Tổng cục Cảnh sát, lãnh đạo Bộ chỉ đạo lực lượng CSMT tổ chức công tác bảo vệ môi trường và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường.

Các đơn vị thuộc Cục CSMT sẽ có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số hoạt động điều tra theo pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, và xử lý các vi phạm quy định về bảo vệ môi trường; cụ thể là trong các lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu và khai thác tài nguyên khoáng sản của các doanh nghiệp.

Cục CSMT cũng có quyền hạn ra quyết định đóng cửa những doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên Môi trường, trung bình hàng năm, riêng trong lĩnh vực nhập khẩu đã có hàng nghìn tấn rác thải công nghiệp độc hại được các doanh nghiệp bằng nhiều cách khác nhau nhập khẩu vào Việt Nam. Trong lĩnh vực sản xuất, khoảng 4.000 cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn cả nước hiện vẫn chưa thực hiện nghiêm túc, đảm bảo những yêu cầu, quy định về bảo vệ môi trường.

Hiện nay lực lượng CSMT chính thức là 120 người. Nhiệm vụ trước mắt là nghiên cứu hoàn thiện văn bản pháp quy liên quan đến tài nguyên môi trường. Tiếp đó, trong năm 2007 Cục CSMT sẽ triển khai lực lượng CSMT ở 30 địa phương có điểm nóng về môi trường.

Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường Nguyễn Xuân Lý cho biết, hiện nay khó khăn trước mắt của lực lượng CSMT là chưa có trụ sở, nguồn ngân sách chưa về, tâm lý của các ’chiến sĩ CSMT cũng chưa rõ về công việc trước mắt của mình…